Promocja Projektu

DOTACJE NA INNOWACJE

Inwestujemy w Waszą przyszłość

„LEDBORD” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

realizuje projekt pn.
Implementacja systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych realizowanych pomiędzy spółką „LEDBORD” a jej partnerami”
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.2.

Celem projektu jest wdrożenie rozwiązania typu B2B, dzięki któremu poprzez elektroniczną wymianę danych, zostanie usprawniony proces realizacji zleconych usług, proces raportowania i wymiany danych między Partnerami i rozliczeń.

Okres realizacji projektu: 01.12.2012 – 31.01.2014.

Więcej informacji na temat realizowanego projektu można uzyskać od Pana Pawła Pilasa


Więcej informacji o dotacjach unijnych można uzyskać

http://europa.eu/index_pl.htm http://www.poig.gov.pl/ http://www.mrr.gov.pl/

http://www.mswia.gov.pl/ http://www.parp.gov.pl/index/main/

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ
Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

 
© Copyright 2017 – Telebimy reklamowe i Ekrany led w Polsce - Ledboard.pl.